Savu fontu iesūtīšana

Fontu iesūtīšanai* izmanto programmu Font Downloader no CD diska, jeb lejupielādējot to no Interneta http://www.zebra.com/SD/Font_DL_v1_4.exe

Pēc tās uzstādīšanas:
1) Start | Programs | Font Downloader | Font Downloader
2) izvēlēties vēlamo fontu
3) aizliktnī Printer, ielikt ķeksi pie Print To File
4) tepat izvēlēties vēlamo Font Name zem kura tas glabāsies drukas iekārtā un izmantosiet ga1.ini failā
5) pārslēgties uz Characters un nospiest pogu Extended, lai iezīmē visus fontus, jeb atmiņas trūkuma (vai ekonomijas dēļ) iezīmēt tikai tos simbolus, kurus ir paredzēts izmantot
6) spiest pogu Download
7) norādīt faila nosaukumu, kur saglabāt šo fontu, piem., Arial10.epl
8) aizsūtīt šo failu uz drukas iekārtu ar komandu

copy Arial10.epl lpt1:

Informāciju par lejupielādētiem fontiem var iegūt nosūtot failu ei.txt uz drukas iekārtu

copy ei.txt lpt1:

Izdzēst visus lejupielādētos fontus var nosūtot failu ek.txt uz drukas iekārtu

copy ek.txt lpt1:

* Flash atmiņai ir ierobežots rakstīšanas ciklu skaits, apmēram 100 000 reizes