RFID Access Control

Centralizēta bezkontakta karšu (RFID) pieejas kontroles sistēma, kas nodrošina kontrolētu pieeju un reģistrē katru notikumu (veiksmīgu/neveiksmīgu) SQL datu bāzē. Sistēma pieļauj neierobežotu durvju skaitu. Katrai durvij ir iespējams līdz 200 pieejas kartes (kodi). Datu apmaiņa ar serveri notiek regulāri, kas nodrošina vienkāršu, centralizētu pieejas kontroli un regulāru durvju statusa kontroli.

Par pamatu ņemts "RFID Access Control System" [1] no "Practical Arduino" [2], kas papildināts ar datu apmaiņu ar centrālo serveri. Kā kotrolieris tika izmantots EtherTen [3], kas ir pilnībā savietojams ar Arduino [4]. Izpildmehānisms no Freetronics [5] ar ID-12 devēju no ID Innovations [6]

[1] RFID Access Control System
[2] Practical Arduino
[3] EtherTen (100% Arduino compatible with onboard Ethernet)
[4] Arduino
[5] RFID Lock Shield
[6] ID Innovations