Par firmu

Firma tika dibināta 2000.gada 1.jūnija, kā Dž.Bārena individuālais uzņēmums "Dzoka".

2004.gada 10.augustā firma tika reģistrēta komercreģistrā kā DZOKA, IK

Firma tiek izmantota Džordža Bārena individuālai komercdarbībai informāciju tehnoloģiju (IT) jomā:

  • izstrādā datoru programmas;
  • konsultē programmatūras jautājumos;
  • administrē datorsistēmas (kā ārpakalpojuma sniedzējs);
  • sniedz atbalstu datorsistēmu gala lietotājiem.

Firmai ir pieredze kopdarbā ar starptautisku kompāniju IT nodaļām. IT ieviešana un uzturēšana meitas uzņēmumos Latvijā.

Firmas rekvizīti
DZOKA, IK
Reģistrācijas numurs 40002085830
PVN LV40002085830
Juridiskā adrese: Rusova iela 24-33, Rīga LV-1026
Banka: SEB banka A/S, kods UNLALV2X
Norēķinu konts: LV98 UNLA 0034 3024 5310 0