Lietošanas noteikumi

Autortiesības © 2001-2021 Dzoka

Ar šo paziņojumu firma Dzoka atļauj Jums skatīt, drukāt, kopēt un izplatīt sniegto materiālu pie noteikumiem, ka (1)materiāls netiek mainīts - papildināts, labots, dzēsts; (2)tiek izmantots tikai un vienīgi kā informatīvs materiāls, ne-komerciāliem mērķiem; (3)par materiālu netiek ņemta samaksa, un (4)visas norādes par autortiesībām un īpašumtiesībām tiek saglabātas un pievienotas kopā ar šo paziņojumu. Visas tiesības, kas nav šeit īpaši piešķirtas, ir paturētas.

Garantiju atteikums

Firma Dzoka negarantē, ka materiāls ir bez kļūdām, precīzs un pilnīgs.
Firma Dzoka neuzņemas atbildību par iespējamām kļūdām un neprecizitātēm kuras varētu būt materiālā.
Firma Dzoka nenes nekādu juridisku un(vai) materiālu atbildību par iespējamiem zaudējumiem un(vai) negūto peļņu kuri varētu rasties materiāla izmantošanas rezultātā.
MATERIĀLS TIEK PASNIEGTS "KĀ IR" BEZ JEBKĀDĀM GARANTIJĀM UN TĀ IZMANTOŠANA IR UZ JŪSU PAŠU RISKA.

Datorprogrammas

Pieejamās datorprogrammas ir intelektuāla darba rezultāts, un tās tiek aizsargātas ar Latvijas Republikas likumiem un starptautiskām konvencijām. Tās var tikt izmantotas, tikai un vienīgi, saskaņā ar klātpieliktiem licencēšanas noteikumiem.

Preču zīmes

Minēto uzņēmumu un(vai) produktu nosaukumi var būt attiecīgo īpašnieku reģistrētas preču zīmes.

Materiāla maiņa

Firma Dzoka patur tiesības materiālu mainīt - papildināt, labot, dzēst - bez iepriekšēja brīdinājuma.

Ieteikumi un komentāri

Ieteikumi un komentāri par lapu saturu ir vēlami un laipni gaidīti, bet firma Dzoka nevēlas saņemt nekādus konfidenciālus un(vai) autordarbus caur Internet.
Visi iesniegtie ieteikumi un komentāri tiek uzskatīti par ne-konfidencionālu materiālu, un var tikt brīvi izmantoti pēc firmas Dzoka ieskatiem - mainīt, publicēt, izplatīt, bez Jūsu piekrišanas. Iesūtot šādu materiālu Jūs apstipriniet, ka tas tiek nodots firmai Dzoka īpašumā bez jebkādas atlīdzības un, ka Jūs nepretendējiet uz autortiesībām vai kādām citām intelektuāla īpašuma tiesībām.

Norādes

Jūs variet veidot norādes no sava materiāla. Firma Dzoka negarantē direktoriju struktūras un failu pastāvīgu esamību un to nosaukumu nemainību. Materiālā var būt norādes uz citām vietām - trešo personu materiālu. Firma Dzoka nav atbildīgs un nenes nekādu juridisku un(vai) materiālu atbildību par tajās sniegtā materiāla saturu, precizitāti un pilnību. Firma Dzoka negarantē norādes funkcionalitāti.