Virtual PC: undo disks failed to merge

undo disks failed to merge

Veikt dažādus eksperimentus ar Windows 7, Virtual PC izmantojot Undo Disks funkcionalitāti, kas ļauj nesaglabāt veiktās izmaiņas pamata diskā ir ļoti ērti un efektīvi. Bet gadās, ka tomēr veiktās izmaiņas ir nepieciešams saglabāt, piem., pēc Service Pack vai Hotfix pielietošanas. Tāda vajadzība radās arī man, bet šoreiz programma atbildēja:

The virtual undo disks failed to merge. An unexpected error occured.

Windows 7, Event Viewer sadaļā Applications and Services Logs - Microsoft - Virtual PC - Admin rāda kļūdu ar ID = 152:

Virtual PC was unable to commit the changes made during the current session of 'AX2009'. The cause of this problem is that the parent virtual hard disk is a part of a hibernated state. The data in the undo disk is retained.

Vēlreiz veicu mašīnas re-startēšanu un Shut Down, bet tas nelīdzēja. Sākās problēmas risinājuma meklēšana Internetā, jo izmaiņas bija būtiskas, darba un laika ietilpīgas, kuras negribējās tik vienkārši izmest. Tika atrasti ieteikumi pārbaudīt pamata diska piekļuves tiesības. Patiesais iemesls tā arī netika noskaidrots, bet risinājums tika atrasts kādā no Microsoft forumiem [1].

Situācijas apraksts: virtuālai mašīnai ir pamata disks MyDisk.vhd un undo disks MyUndo.vud, kurš pēc noklusēšanas atrodas turpat, kur mašīnas konfigurācijas fails.

Vispirms, failu MyUndo.vud drošības pēc pārkopēju citur un pārdevēju to par MyUndo.vhd. Tad izveidoju jaunu virtuālo mašīnu un kā pirmo disku norādu šo pārdēvēto MyUndo.vhd failu.

No šī faila Virtual PC redz, ka tas ir Differencing disks un redz, ka tam ir primārais disks MyDisk.vhd un arī tā atrašanās vietu.

Tagad spiežu pogu Modify un izvēlos Merge virtual hard disk, tad izvēlos New file un norādu NewDisk.vhd

Apvienošanas process sākas, kā rezultātā tiek izveidots jauns fails NewDisk.vhd, kurš ir abu disku apvienojums un kuru turpmāk var izmantot kā pamata disku MyDisk.vhd vietā.

[1] http://social.technet.microsoft.com/Forums/en-US/w7itprovirt/thread/cb1…