Virknes portu savienošana virtuālai mašīnai

Virknes portu savienošana

Lai savienotu virknes portus (COM) virtuālai mašīnai uz Hyper-V, tad ir jāatver tās uzstādījumi un portam COM1 jānorāda Named pipe un jānorāda nosaukums, piem., compipe. Tieši tāds pats nosaukums ir jānorāda arī portam COM2. Tagad šai mašīnai COM1 un COM2 būs savienoti.