Simbolu aizvietošana

Esam saskārušies ar problēmu, kad lielam tekstu failam nepieciešams aizvietot vienu simbolu ar kādu citu.
Šo problēmu esam atrisinājuši pielietojot Unix/Linux programmu sed

Pieņemsim, ka datu bāzes tabulā nepieciešams importēt lielu teksta failu, kur izmantotais lauku atdalītājs nav pieņemams, piem., semikols (;), bet mums būtu pieņemams - komats (,).
Tad izmantojot sekojošu komandrindu:

sed 's/;/,/g' input.txt > output.txt

iegūstam jaunu failu output.txt kurš satur ieejas failu input.txt, bet ar aizvietotu semikolu par komatu.

Ja vēlamais simbols ir TAB, tad izmantojiet:

sed 's/;/\t/g' input.txt > output.txt

Ieejas fails input.txt paliek neskarts