Pirms atļaut privātas iekārtas uzņēmumā

Ir daudz pozitīva, ja dabinieks var izmantot savu iekārtu darba vajadzībām, bet ir jāapdomā dažas lietas pirms atļaut ienest uzņēmumā darbinieku privātas iekārtas (Bring Your Own Device - BYOD) - smartphones, tablets, utml

  • Tas ir vēl viens veids, kā uzņēmuma dati var nonākt svešās rokās. Neatkarīgi no darbinieka godaprāta, iekārta var tikt nozagta, nozaudēta vai pārdota citam bez atbilstošas tīrīšanas.
  • Var arī nebūt iespējas pārbaudīt, kādi dati glabājas uz iekārtas.
  • Iekārtā var tikt saglabātas paroles automātiskam pieslēgumam pie uzņēmuma resursiem - bezvadu tīkls, e-pasta serveris, dokumentu portāls, attālā darbvirsma, utml, arī kad darbinieks pamet uzņēmumu.
  • Sociālie tīkli - lai gan dažiem darbiniekiem tas varētu būt iekļauts darba pienākumos, tomēr šis ir arī darba ražības jautājums, pie tam ņemiet vērā, ka iekārtas var savienoties arī caur mobiliem tīkliem.
  • Pretvīrusu programma varētu arī nebūt uz darbinieka iekārtas, vai tā var neatbilst uzņēmuma prasībām.
  • Iekārtā var būt instalētas programmas, kuras ir pretrunā ar uzņēmuma datortīkla lietošanas politiku.

[1] Bring Your Own Device (BYOD) Design Considerations Guide