Lattelecom SIP pieslēgums pie Asterisk 1.8

Lattelecom SIP pieslēgums ir VPN savienojums caur izdalītu Ethernet līniju, kas nav domāts Interneta pārlūkam. Lai Asterisk komunikācija ar Lattelecom noritētu caur šo kanālu, Asterisk serverim ir jānorāda rūtēšana

# lattelecom SIP pieslegums
route add -net 81.198.68.0 netmask 255.255.255.0 gw 10.209.0.1

Asterisk sip.conf

[general]
alwaysauthreject = yes
disallow=all
allow=alaw,ulaw,g729
[lattelecom]
host=81.198.68.172
port=5060
fromdomain=ims.voip.lv
type=friend
insecure=port,invite
dtmfmode=rfc2833
context=from-lattelecom
directmedia = no
[300]
type=friend
host=dynamic
secret=parole
context=international
callerid=+37123456789

Asterisk serverim nav jāreģistrējas uz Lattelecom serveri. Opcija directmedia = no ir nepieciešama, lai Asterisk nemēģina savienot Lattelecom sarunu pa tiešo ar abonentu, jo tad ir speciāli jākonfigurē abonenta rūtēšana. Abonenta izejošo numuru uzdod ar callerid.

Asterisk extensions.conf

[globals]
[general]
autofallthrough=yes
[default]
exten => s,1,Hangup
[from-lattelecom]
exten => 12345678,1,Dial(SIP/310,20)
same => n,Dial(SIP/300)
exten => 23456789,1,Dial(SIP/309,20)
same => n,Dial(SIP/300)

[1] Asterisk™: The Definitive Guide
[2] http://www.voip-info.org