Kāpēc to dara?

  • izmanto datoru virtuālās naudas (Bitcoin [3], Dogecoin [8]) ģenerēšanai [1] [4] [7]
  • zog tiešsaites spēļu autorizācijas datus tālākai to pārdošanai [2]
  • rūpnieciskā un militārā [5] spiegošana
  • kritiskās infrastruktūras bojāšana (kiberkarš) [6]

[1] Skypemageddon by bitcoining
[2] AVG Insight Issue 2 - April 2013
[3] Bitcoin
[4] Fareit Goes Bitcoin Mining
[5] Confidential report lists U.S. weapons system designs compromised by Chinese cyberspies
[6] Iran Hacks Energy Firms, U.S. Says
[7] Encyclopedia entry: Win32/Vicenor
[8] Hacker Hijacks Synology NAS Boxes for Dogecoin Mining Operation, Reaping Half Million Dollars in Two Months