Dinamiski piešķirtās IP adreses atrašana programmu skriptos

Tas var būt nepieciešams, kad jāpāradresē porti uz ipchains vai jādefinē adrešu maskēšana uz iptables, bet adrese nav zināma, jo tā tiek piesķirta dinamiski ar DHCP.

Lai atrastu un piešķirtu tekošo dinamisko IP adresi programmas skriptā variet izmantot:

EXT_ADR=`grep IPADDR /etc/dhcpc/dhcpcd-eth1.info | cut -b 8-`

šajā piemērā tiek atrasta IP adrese interfeisam eth1, kuru tālāk skriptā var izmantot kā $EXT_ADR