Dators neareaģē (uzkārās) un nevar to izslēgt

Šī procedūra var sabojāt datora komponentes, tāpēc tā ir jāpiemēro tikai ārkārtas gadījumā.

Ja dators ir uzkāries tā, ka ne uz ko tas nereaģē:

  • Atvieno datortīkla vadu
  • Nospied Ctrl+Alt+Del vairākas reizes un novēro cietā diska (HDD) aktivitātes lampiņu
  • Nospied Ctrl+Pause(Break) vairākas reizes un novēro HDD aktivitātes lampiņu
  • Nospied Ctrl+C vairākas reizes un novēro HDD aktivitātes lampiņu

Ja HDD lampiņa vispār neizrāda nekādu diska aktivitāti vismaz 10 minūtes, tad vienīgais veids, kā izslēgt datoru ir nospiest izslēgšanas pogu un turēt to. Pēc aptuveni 4 sekundēm dators izslēgsies. Tas attiecas gan uz stacionāriem, gan portatīviem datoriem.