Automātiska ziņojuma nosūtīšana (Perl Mail::Mailer)

Bieži vien ir nepieciešams zināt kādas darbības rezultātu.
Ja šo rezultātu var iegūt kā atsevišķu failu, tad to var automātiski nosūtīt kā e-pasta ziņojumu izmantojot Perl.

Izveidojiet sekojošu failu un saglabājiet to kā alert.


#!/usr/bin/perl
#
$from="alert\@vs50.lv";
$to="admin\@dzoka.lv";
$subject="alert";
$type="smtp";
$server="sisenis.latnet.lv";
use Mail::Mailer;
$file=@ARGV[0];
if ($file)
{
open (FILE, "$file") or die "Cannot open file: $!\n";
my $alert = Mail::Mailer->new($type, Server => $server) or die "Cannot create mailer: $!\n";
$alert->open({From => $from, To => $to, Subject => $subject}) or die "Cannot execute mailer: $!\n";
print $alert ;
close FILE;
$alert->close;
}
else
{
print "Usage: alert \n";
}

Labojiet atbilstoši mainīgos $from, $to, $subject, $server ņemiet vērā, ka saņēmējam $to ir jābūt reģistrētam lietotājam uz $server, pretējā gadījumā tas atteiksies pieņemt šo ziņojumu. Slīpās svītras ir nepieciešamas, lai iegūtu simbolu @.

Izmantošana ir:

alert fails

kur, fails ir fails, ko nosūtīt kā ziņojuma saturu (Message Body).

Moduļa Mail::Mailer uzstādīšanu veiciet kā root ar komandu:

perl -MCPAN -e 'install Mail::Mailer'

Kā piemēru var minēt ziņojuma izsūtīšanu par datu rezerves kopiju servera statusu. Ja katru nakti Jūsu darba serveris pieslēdz (mount) datu rezerves kopiju serveri pie sevis (/home/backup), uzliek uz tā rezerves kopijas un tad to atslēdz (umount), tad pirms atslēgšanas ierakstiet sekojošas rindas:


df -h > /root/df.txt
/root/alert /root/df.txt
umount /home/backup

Saņemot šādu atskaiti Jūs zināsiet, vai rezerves datu serveris ir bijis, vai nav bijis pieslēgts, un cik daudz brīvas vietas vēl uz tā ir.