Nestartējas Samba serveris, kad norāda "netbios name"

Tas parasti notiek, kad vēlaties, lai Windows datortīklā Jūsu Samba serveris parādītos ar citu vārdu (NetBIOS name). Tam par iemeslu var būt, ka Samba serveris nevar atrisināt sava datora vārdu (hostname). Pārliecinaties, ka failā /etc/hosts ir norādīts datora vārda atrisinājums, piemēram,

127.0.0.1 localhost
192.168.100.5 serveris