Linux CD serveris

Ar dažādu produktu katalogiem uz CD-ROM var dalīties koplietošanā tīklā izmantojot Linux serveri. Linux sistēma pieļauj dažādu failu sistēmu pieslēgšanu pie savas direktoriju struktūras, to skaitā ISO 9660 [1].

ISO 9660:1988 ir standarts kuru ir pieņēmusi Starptautiskā standartu organizācija (ISO) [2] un tas nosaka CD-ROM diska organizāciju un struktūru.

Šeit tiks parādīts, kā izveidot un pieslēgt Slackware 8.0 CD-ROM disku, kaut gan tas varētu būt jebkurš cits CD-ROM disks.

Attēlojuma (image) izveidošana
Lai izveidotu CD diska attēlojumu (iso image) - ievietojam CD-ROM disku lasītājā (nekur to nepieslēdzam), un ievadam sekojošu komandu:


bash# dd if=/dev/cdrom of=/home/images/slackware80.iso

Rezultātā iegūstam vienu lielu failu (līdz 700 Mb) /home/images/slackware80.iso, kurš satur visa CD-ROM diska attēlojumu.

Attēlojuma pieslēgšana
Izveidojam jaunu direktoriju uz kuru pieslēgsim Slackware 8.0 diska attēlojumu:


bash# cd /home/samba/images
bash# mkdir slack80

Pieslēdzam attēlojumu pie izveidotās direktorijas:


bash# mount -o loop -t iso9660 -r /home/images/slackware80.iso /home/samba/images/slack80

Lai pieslēgšana notiktu automātiski, pie datora pārstartēšanas, tad failā /etc/fstab ierakstam (kā beidzamo rindu un atstājot aiz tās vēl vienu tukšu rindu):


/home/images/slackware80.iso /home/samba/images/slack80 iso9660 ro,loop,auto 0 0

Pēc noklusēšanas Slackware 8.0 var pieslēgt līdz 8 šāda veida attēlojumiem. Ja ir nepieciešamība pēc vairākiem CD-ROM diskiem, tad -
(1) jāpārkompilē Linux kodols, vai
(2) jāizmanto dinamiskā attēlojumu pieslēgšana [3]

Norādes
[1] CDServer-HOWTO
[2] International Organization for Standardization (ISO)
[3] Linux Journal April 2002 Issue 96 - Build a Virtual CD-ROM Jukebox by Jeremy Impson