Programmas uzstādīšana

Programmas uzstādīšana notiek ar vedņa palīdzību, ir vienkārša un neaizņem daudz laika.

    Programmas uzstādīšanas vednis:
  • izveido saīsni uz programmu Start | All Programs | THdata | THdata Application, ar kuras palīdzību ir iespējams pārbaudīt funkcionalitāti un atrast konfigurācijas kļūmes;
  • zem Start | Administrative Tools | Services reģistrē Windows pakalpojumu THdata Service, kas paredzēta darbam automātiskā režīmā bez lietotāja pieteikšanās;
  • izveido noklusētas konfigurācijas atslēgas Windows reģistrā HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Dzoka\THdata

Kad konfigurācija un funkcionalitāte ir pārbaudīta ar THdata Application, tad THdata Service var ieslēgt automātiskā režīmā.