Problēmas un risinājumi

Q) THdata Service neuzsāk darbu.
A) Palaid THdata Application un novēro paziņojumus.

Q) THdata Application izvada "Error in measurement module"
A) Pārliecinies, ka norādītais virknes (COM) ports eksistē un neviena cita programma to nelieto.

Q) THdata Application izvada "Error in registry parameters"
A) Pārbaudi Windows reģistrā HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Dzoka\THdata uzdotos parametrus.

Q) THdata Service nereģistrē notikumus Windows Application reģistrā.
A) Pirmo reizi pēc uzstādīšanas THdata Service ir jāstartē ar Local System tiesībām, lai tas varētu veikt nepieciešamās reģistrācijas Windows sistēmā.