Papildu kļūdu kodi

Programma var reģistrēt Windows Application reģistrā kļūdu un sniegt papildus kodu, kura atšifrējums ir:
1 - error sending request
2 - received reply from wrong device ID
3 - received reply with wrong function number
4 - received exception from device
5 - error reading from port
6 - packet CRC error
7 - error in function parameter
8 - read timeout