THdata - temperatūras un mitruma mērījumu reģistrēšana

Daudzās nozarēs uzglabājot produkciju ir svarīgi mērīt un kontrolēt telpas temperatūru un mitrumu, piem., medicīnas izstrādājumiem, pārtikas precēm, utt.

    Programma nodrošina:
  • automātisku temperatūras un mitruma vērtību nolasīšanu no mēriekārtas,
  • uzdoto limitu kontroli un apziņošanu,
  • mērījumu saglabāšanu datubāzē.

Temperatūras un mitruma vērtību nolasīšana notiek izmantojot Modbus protokolu no mēriekārtas [1], kura tiek pieslēgta pie virknes (COM) porta caur RS485 pārveidotāju vai pie lokālā (Ethernet) datortīkla caur pārveidotāju [2]. Mērījumu intervāls tiek uzdots ar 1 minūtes soli.

Programmai tiek uzdoti augšējie un apakšējie temperatūras un mitruma limiti, kurus pārsniedzot tiek reģistrēts notikums Windows Application reģistrā un papildu var tikt nosūtīts e-pasta ziņojums norādītam adresātam.

Mērījumu saglabāšanai ir jānorāda Microsoft SQL Server. Datu saglabāšana datubāzē sniedz plašas atskaišu un analīzes iespējas. Ja nepieciešams tikai saglabāt datus, SQL Server izlaidumam nav nozīmes - var izmantot jebkuru, arī bezmaksas Express izlaidumu. Bet ja ir nepieciešams saņemt automātiskas atskaites uz e-pastu (XML, PDF, CSV) vai ir nepieciešamība pēc rūpīgas datu analīzes, tad izlaidumam ir būtiska nozīme, jo tas nosaka pieejamo funkcionalitāti. Pielikumā ir atskaišu paraugi PDF formatā no SQL Server Reporting Services.

Programma tiek uzstādīta, kā Windows pakalpojums un tai nav nepieciešama lietotāja pieteikšanās sistēmā. Tai pat laikā, tā neierobežo lietotājus no pietiekšanās un citu programmu lietošanas.

Šī programma var tikt izmantota arī citu mērījumu apstrādei un saglabāšanai, jo tā izmanto visai plaši pielietoto Modbus V1.1b protokola funkciju 04 - Read Input Registers

[1] Autonics THD-WD1-T
[2] ESR901 1-Port Industrial Ethernet Serial Server

Pielikums Izmērs
THdata month chart.pdf 135.05 KB
THdata period chart.pdf 98.48 KB
THdata day chart.pdf 103.39 KB