Inspect - programma vizuālai kontrolei un mērījumiem