Pielikums ar norādi uz ļaundabīgu programmu

Pievienoja Džordžs Bārens Tr, 22.09.2021 - 15:12
ORDER 21922A.pdf

Daudzas e-pasta sistēmas pārbauda pievienotos pielikumus, bet ne vienmēr tās spēj pietiekami labi analizēt to saturu.
Tā piemēram, pievienots PDF pasūtījums, kas pēc būtības ir tukša lapa ar norādi uz citu failu, kas savukārt ir ļaundabīga programma.

E-pasts ir plaši pielietots veids ļaundabīgas programmas izplatīšanai [1]. To skaitā pievienoti rēķini [2] vai pasūtījumi.
Kiber noziedznieki meklē un pielieto aizvien viltīgākas metodes, kā ieinteresēt atvērt pielikumu [3] [4].

Vienmēr pievērsiet uzmanību adresei, kur norāde ved, pirms klikšķinat uz tās.

[1] https://www.dzoka.lv/kb/drosiba/e-pasts
[2] https://www.dzoka.lv/blog/2013/03/Esiet_piesardzigi_sanemot_PDF_rekinu
[3] https://www.dzoka.lv/2020/03/Bistamie_e-pasta_pielikumi
[4] https://www.dzoka.lv/2020/11/Launatura_iepakota_zip_arhiva_ar_paroli