Savas firmas logotips

Lai uz uzlīmes drukātos firmas logotips, tas ir jāsaglabā drukas atmiņā un ga1.ini failā jānorāda logo nosaukums, kā tas ir saglabāts drukas iekārtā, kā arī x, y koordinātes, sadaļā [Logo].

    Logo saglabāšana drukas iekārtā
  1. izveidot firmas logo, divās krāsās (melns un balts) un saglabāt to PCX formātā, piem., logo.pcx
  2. failā gm.txt trešās rindas beigās jānodzēš visi cipari 1412 un bez atstarpēm jāieraksta logo.pcx faila izmērs, kā to uzrāda MS-DOS komanda dir
  3. palaist uz izpildi logo.bat

Lai iegūtu Informācija par lejupielādēto grafiku izmantojiet gi.txt

copy gi.txt lpt1:

Logo (ar nosaukumu logo) dzēšana no drukas iekārtas atmiņas gk.txt

copy gk.txt lpt1: