WebReady Document Viewing var atkal ieslēgt

Microsoft ir izlaidis ielāpu arī WebReady Document Viewing fukcionalitātei, kas ļauj apskatīt klāt pievienotos dokumentus caur Outlook Web App (OWA). Par prieku tiem, kuri bija izjutuši neērtības sasitītas ar šīs fukcionalitātes atslēģšanu, pēc ielāpa pielietošanas WebReady Document Viewing var atkal ieslēgt [1].

[1] Microsoft Security Bulletin MS12-058 - Critical